? q州M霞山有多q?/title> <meta name="description" content="q州M霞山有多q? /> <meta name="keywords" content="q州M霞山有多q? /> <script type="text/javascript" src="/js/pcToPhone.js"></script> <script type="text/javascript">uaredirect("http://www.5753857.live/mb/NEWS_63.html");</script> <link href="/css/layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.3.2.min.js"></script> | <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="top"> <div id="top_con"> <span> <a style="cursor: pointer;" href="/login/default.aspx" > [d]</a> |<a style="cursor: pointer;" href="/register/default.aspx" > [注册]</a> <a target="_blank">[业w论坛]</a> | <a href="#" >业w山官|?/a> | <a href="/news_29.html" target="_blank">业w山旅游攻?/a> </span><b>业w山酒店预? |业w׃宿|业wp助旅?h业w山旅游网Q? </b><em> <a target="_blank"> <img style="vertical-align: middle" border="0" alt="QQ" src=" http://wpa.qq.com/pa?p=1:1939539:4">QQ:1939539</a> </em> </div> </div> <div id="container"> <div id="header"> <div id="logo"> <a href="/index.html"> <img alt="业w山旅游网" src="/img/logo.gif" /></a></div> <div id="header_ad"> <div class=""> <a href="http://www.5753857.live/mp.htm" target="_blank" > <img width="658" height="60" src="/img/top_ad.gif" border="0" /></a></div> </div> </div> <div class="clearfloat"> </div> <div id="nav"> <ul> <li><a href="/index.html">??/a></li> <li><a href="/hotel_list_all_1.html">酒店预订</a></li> <li><a href="/NewsTypeLYGL_1.html">业wȝ</a></li> <li><a href="/NewsTypejt_1.html">交通信?/a></li> <li><a href="/questionlistAll_1.html">问题解答</a></li> <li><a href="/hotel_ask_1.html">酒店问答</a></li> <li><a href="/product_listall_1.html">业w特</a></li> <li><a href="/sites_listall_1.html">业w风景</a></li> <li><a href="/NewsTypeJQDT_1.html">景区动?/a></li> <li><a href="/iss_contact.html">联系我们</a></li> <li><a href="#">帮助中心</a></li> </ul> </div> <div id="nav_son"> <span> <a href="/web/hotelorder/orderlist.aspx" class="cxdd">查询我的订单状?/a> </span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/newstypejt_1.html">交通信?/a> > q州M霞山有多q? </div> <div id="mainContent"> <div id="main"> <div class="list_top"> <div class="zx_info"> <h1>q州M霞山有多q?/h1> <h6>所属栏目:【交通信息】 来源Q丹霞山旅游ȝ 最后更新时_2012/2/24 0:00:00  </h6> <div class="zx_info_con"> <p>      q州M霞山有多q呢Q有游客会这么问Q其实广州离业w山很q。广州离业wq有两癑֤公里。如果你坐普通的火RQ坐T字头的大概是2个小时到韶关东站Q韶关东站去业w山坐业wq大巴大概45分钟Q如果行E顺利的只想?个小时就可以C霞山了。如果坐非T字头的火车,大概也是2个半时至三个小时就可以到韶关了。坐高铁更加快了,一般只需?0多分钟就可以到韶关高铁站Q注Q韶关高铁站M霞山的Rơ比较少Q可以搭乘公交R20多分钟到韶关东站坐去业wq大巴Q?5分钟一般了Q?br />     ׃q州市区d州南站还有一D|_如果做高铁的旉可能和坐普通的火R旉差不多,坐普通的火R比较好。省钱,省事Q直接在q州火R站坐普通的火R?br />     有些游客朋友Q可能刚刚从白云机场下飞机,惛_业w山。那怎么坐R比较方便呢?可以坐高铁,相当方便。白云机场离Q花都高铁站不远。可以坐车到花都高铁站坐高铁去韶兟뀂当然也可以d州火车站坐R呢。但是远了些?br />      如果自驾游的朋友Q应该从q州天河出发Q上华南快速干U?mdash;》入京珠高?rarr;韶关南站下高?2个多时的行E?然后N到韶兛_区,开往业w?大约?0分钟)?/p> <p><img alt="" src="http://www.5753857.live/UploadFile/FCKeditor/image/gzdxs.jpg" /></p> </div> </div> </div> </div> <div id="side"> <div class="sidebox"> <h4>推荐酒店</h4> <div class="sbox_con"> <ul> <li title='业wq山客?> <span>98?/span> <a href='/hotel_51.html' >业wq山客?/a> </li> <li title='爱l倾情主题酒店'> <span>188?/span> <a href='/hotel_71.html' >爱l倾情主题酒店</a> </li> <li title='U豆兰庭酒店'> <span>138?/span> <a href='/hotel_56.html' >U豆兰庭酒店</a> </li> <li title='音乐之旅'> <span>118?/span> <a href='/hotel_60.html' >音乐之旅</a> </li> <li title='业w风情客栈'> <span>118?/span> <a href='/hotel_46.html' >业w风情客栈</a> </li> <li title='业w׃号公?> <span>158?/span> <a href='/hotel_59.html' >业w׃号公?/a> </li> <li title='业w山庄'> <span>148?/span> <a href='/hotel_4.html' >业w山庄</a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/hotel_51.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/psyzwf.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4> 业wȝ </h4> <div class="sbox_con"> <ul> <li> <a href='/NEWS_268.html' title="业w山旅游攻略(2018完美整理)" > <font style="color:Red " >业w山旅游攻略(2018完美整理) </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_47.html' title="业w山客q时刻表" > <font style="color:Red " >业w山客q时刻表 </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_40.html' title="业w山日? > <font style="color:Red " >业w山日? </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_48.html' title="业wq怸日游" > <font style="color:Red " >业wq怸日游 </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_62.html' title="业w山门hD" > <font style="color:Red " >业w山门hD </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_135.html' title="业w山天? > <font style="color:Red " >业w山天? </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_54.html' title="业w山地? > <font style="color:Red " >业w山地? </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_138.html' title="业w山旅游租?包R" > <font style="color:Red " >业w山旅游租?包R </font> </a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/NEWS_358.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/acjd.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4> 业w山景? </h4> <div class="friend_link1"> <ul> </ul> <ul> <li> <a href="/Sites_57.html" target="_blank" title="卧龙?>卧龙?/a> </li> <li> <a href="/Sites_58.html" target="_blank" title="锦石?>锦石?/a> </li> <li> <a href="/Sites_73.html" target="_blank" title="九九天梯">九九天梯</a> </li> <li> <a href="/sites_65.html" target="_blank" title="南雄银杏?>南雄银杏?/a> </li> <li> <a href="/Sites_72.html" target="_blank" title="像q江">像q江</a> </li> <li> <a href="/sites_61.html" target="_blank" title="业w风景_a">业w风景_a</a> </li> <li> <a href="/Sites_33.html" target="_blank" title="业w锦江?>业w锦江?/a> </li> <li> <a href="/Sites_28.html" target="_blank" title="丽的巴?>丽的巴?/a> </li> <li> <a href="/Sites_22.html" target="_blank" title="阛_?>阛_?/a> </li> <li> <a href="/sites_67.html" target="_blank" title="?>?/a> </li> <li> <a href="/sites_70.html" target="_blank" title="矛_古村">矛_古村</a> </li> <li> <a href="/Sites_24.html" target="_blank" title="阴元?>阴元?/a> </li> <li> <a href="/Sites_20.html" target="_blank" title="茶壶?>茶壶?/a> </li> <li> <a href="/Sites_52.html" target="_blank" title="长老峰">长老峰</a> </li> <li> <a href="/Sites_51.html" target="_blank" title="观日?>观日?/a> </li> <li> <a href="/sites_68.html" target="_blank" title="水上业w">水上业w</a> </li> <li> <a href="/Sites_39.html" target="_blank" title="冬天的丹?>冬天的丹?/a> </li> <li> <a href="/Sites_54.html" target="_blank" title="玉女拦江">玉女拦江</a> </li> <li> <a href="/Sites_55.html" target="_blank" title="夏富古村">夏富古村</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <h4> <span> <a href="/NewsTypeLYGL_1.html" target="_blank">更多</a> </span>旅游ȝ </h4> <div class="sbox_con"> <ul> <li><a href="/NEWS_136.html" target="_blank" title="长老峰一日游"> 长老峰一日游</a></li> <li><a href="/NEWS_140.html" target="_blank" title="阛_山攻?> 阛_山攻?/a></li> <li><a href="/NEWS_349.html" target="_blank" title="韶关旅游ȝ"> 韶关旅游ȝ</a></li> <li><a href="/NEWS_298.html" target="_blank" title="业w׃宿攻?> 业w׃宿攻?/a></li> <li><a href="/NEWS_156.html" target="_blank" title="长沙至丹霞山自驾?> 长沙至丹霞山自驾?/a></li> <li><a href="/NEWS_255.html" target="_blank" title="业wq食推?> 业wq食推?/a></li> <li><a href="/NEWS_128.html" target="_blank" title="郴州至丹霞山三日?> 郴州至丹霞山三日?/a></li> <li><a href="/NEWS_79.html" target="_blank" title=" 深圳至丹霞山高铁?> 深圳至丹霞山高铁?/a></li> <li><a href="/NEWS_93.html" target="_blank" title="业w山日出攻略游"> 业w山日出攻略游</a></li> <li><a href="/NEWS_58.html" target="_blank" title="香港业w׃日遊"> 香港业w׃日遊</a></li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <h4> <span> <a href="/NewsTypeLYGL_1.html" target="_blank">更多</a> </span>业w׃? </h4> <div class="sbox_con"> <ul> <li><a href="/news_41.html" target="_blank" title="深圳至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?"> 深圳至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?</a></li> <li><a href="/news_44.html" target="_blank" title="q州至丹霞山的交通信?火R汽R时刻? "> q州至丹霞山的交通信?火R汽R时刻? </a></li> <li><a href="/news_45.html" target="_blank" title="深圳至丹霞山自驾游\U?> 深圳至丹霞山自驾游\U?/a></li> <li><a href="/news_46.html" target="_blank" title="q州至丹霞山自驾游\U?> q州至丹霞山自驾游\U?/a></li> <li><a href="/news_47.html" target="_blank" title="业w山客q时刻表"> 业w山客q时刻表</a></li> <li><a href="/news_51.html" target="_blank" title="珠v至丹霞山的交通信?火R、汽车时刻表) "> 珠v至丹霞山的交通信?火R、汽车时刻表) </a></li> <li><a href="/news_52.html" target="_blank" title="佛山至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?"> 佛山至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?</a></li> <li><a href="/news_60.html" target="_blank" title="江西赣州至丹霞山自驾旅游路线"> 江西赣州至丹霞山自驾旅游路线</a></li> <li><a href="/news_63.html" target="_blank" title="q州M霞山有多q?> q州M霞山有多q?/a></li> <li><a href="/news_66.html" target="_blank" title="惠州至丹霞山的交通信?火R汽R时刻? "> 惠州至丹霞山的交通信?火R汽R时刻? </a></li> <li><a href="/news_67.html" target="_blank" title="中山至丹霞山的交通信?> 中山至丹霞山的交通信?/a></li> <li><a href="/news_74.html" target="_blank" title="香港至丹霞山的交通信?火車汽車時刻?"> 香港至丹霞山的交通信?火車汽車時刻?</a></li> <li><a href="/news_76.html" target="_blank" title="d至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?"> d至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?</a></li> <li><a href="/news_78.html" target="_blank" title="q州南至韶关Q丹霞山Q的高铁"> q州南至韶关Q丹霞山Q的高铁</a></li> <li><a href="/news_80.html" target="_blank" title="衡阳至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?"> 衡阳至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> </div> <div id="footer"> <p> 版权Q丹霞旅游网 Copyright 2009-2010 Corporation, All Rights Reserved <br> 本网站与和丹霞山当地上百安店、宾馆、旅店、餐厅及相关的旅游服务单位合? <br> Ƣ迎旅游团队与本|站合作Q?a href="/iss_support.html" target="_blank"><strong>技术支?/strong></a> </p> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.#/4764325.js"></script> </div> </div> <a href="http://www.5753857.live/"><span class="STYLE1">nba</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.538057.tw">˫ɫ淨</a> <a href="http://www.776935.tw/">Ʊǵļ㷽ʽ</a> <a href="http://www.675131.buzz">ӱ11һţ</a> <a href="http://www.anegik.tw">Ʊǵ</a> <a href="http://www.teyxui.tw">صԤ</a> <a href="http://www.301985.tw">ݸʿͼ</a> <a href="http://www.338116.tw">ũһ</a> <a href="http://www.312591.tw">ιƱ</a> <a href="http://www.470308.tw/">000702Ʊ</a> <a href="http://www.240499.tw">ɽ10app</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=783355" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + new Date().getHours(); </script> <!-- Baidu Button END --> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?81e9da9c02fc0456168b77b34464a66c"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </html> <div style="position:fixed;top:24%;left:50%;margin:-48px 0 0 501px;color: red"> <span style="color: #000000"><strong> <font style="color:Red "> 业w山旅游在U解{?/font> </strong></span> <br> <span style="color: #000000"><strong> <font style="color:blue "> 请加微信Q?939539</font> </strong> </span> <br> <span style="color: #000000"> <font style="color:Red "><strong> 或扫描下面二l码 </strong> </font> </span> <img src="/img/weixin.jpg" width="150px" height="150px"><br> <span></span> </div>