? x大?/title> <meta name="description" content="x大? /> <meta name="keywords" content="x大? /> <script type="text/javascript" src="/js/pcToPhone.js"></script> <script type="text/javascript">uaredirect("http://www.5753857.live/mb/NEWS_289.html");</script> <link href="/css/layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.3.2.min.js"></script> | <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="top"> <div id="top_con"> <span> <a style="cursor: pointer;" href="/login/default.aspx" > [d]</a> |<a style="cursor: pointer;" href="/register/default.aspx" > [注册]</a> <a target="_blank">[业w论坛]</a> | <a href="#" >业w山官|?/a> | <a href="/news_29.html" target="_blank">业w山旅游攻?/a> </span><b>业w山酒店预? |业w׃宿|业wp助旅?h业w山旅游网Q? </b><em> <a target="_blank"> <img style="vertical-align: middle" border="0" alt="QQ" src=" http://wpa.qq.com/pa?p=1:1939539:4">QQ:1939539</a> </em> </div> </div> <div id="container"> <div id="header"> <div id="logo"> <a href="/index.html"> <img alt="业w山旅游网" src="/img/logo.gif" /></a></div> <div id="header_ad"> <div class=""> <a href="http://www.5753857.live/mp.htm" target="_blank" > <img width="658" height="60" src="/img/top_ad.gif" border="0" /></a></div> </div> </div> <div class="clearfloat"> </div> <div id="nav"> <ul> <li><a href="/index.html">??/a></li> <li><a href="/hotel_list_all_1.html">酒店预订</a></li> <li><a href="/NewsTypeLYGL_1.html">业wȝ</a></li> <li><a href="/NewsTypejt_1.html">交通信?/a></li> <li><a href="/questionlistAll_1.html">问题解答</a></li> <li><a href="/hotel_ask_1.html">酒店问答</a></li> <li><a href="/product_listall_1.html">业w特</a></li> <li><a href="/sites_listall_1.html">业w风景</a></li> <li><a href="/NewsTypeJQDT_1.html">景区动?/a></li> <li><a href="/iss_contact.html">联系我们</a></li> <li><a href="#">帮助中心</a></li> </ul> </div> <div id="nav_son"> <span> <a href="/web/hotelorder/orderlist.aspx" class="cxdd">查询我的订单状?/a> </span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/newstypeLYGL_1.html">旅游ȝ</a> > x大? </div> <div id="mainContent"> <div id="main"> <div class="list_top"> <div class="zx_info"> <h1>x大?/h1> <h6>所属栏目:【旅游攻略】 来源Q丹霞山旅游ȝ 最后更新时_2015/4/9 0:00:00  </h6> <div class="zx_info_con"> <p>q东x大谷位于距x县西?8公里的大布镇。大峡谷贯穿于韶关的大布镇和英d的L|镇Q全?5公里Q最高深切度?00多米Q沿途风景优?/p> <p> </p> <p>x大谷值得一dQ看看下面大峡谷的风景图?/p> <p><img src="/UploadFile/FCKeditor/image/dxg1.jpg" alt="" /></p> <p> 瀑布?/p> <p><img src="/UploadFile/FCKeditor/image/dxg2.jpg" alt="" /></p> <p><input type="image" src="/UploadFile/FCKeditor/image/dxg3.jpg" /></p> <p> </p> <p><img src="/UploadFile/FCKeditor/image/dxg4.jpg" width="379" height="521" alt="" /></p> <p> </p> <p><img src="/UploadFile/FCKeditor/image/dxg5.jpg" width="377" height="490" alt="" /></p> <p> 鸳鸯?/p> <p><img src="/UploadFile/FCKeditor/image/dxg6.jpg" width="530" height="373" alt="" /></p> <p> 黄龙?/p> <p><img src="/UploadFile/FCKeditor/image/dxg7.jpg" width="592" height="388" alt="" /></p> <p> </p> <p><img src="/UploadFile/FCKeditor/image/dxg8.jpg" width="378" height="488" alt="" /></p> <p> </p> <p><img src="/UploadFile/FCKeditor/image/dxg9.jpg" width="510" height="380" alt="" /></p> <p> 镉K?/p> <p><img src="/UploadFile/FCKeditor/image/dxg10.jpg" width="375" height="495" alt="" /></p> <p> </p> <p><img src="/UploadFile/FCKeditor/image/dxg11.jpg" width="362" height="506" alt="" /></p> <p> 谷底有、心曲潭、桃花潭、青龙潭及仙x{?/p> <div> </div> <p><br /> <strong>x大h色特?</strong><br /> 大h黄山之奇Q-下雨时山间涌出的云雾Q漂在峦中Q就如置w仙境中Q有华山之险Q-千步云梯1386U;有张家界之秀Q-谷中q深Q峰峦层叠,映生晖?<br /> <br /> <strong>x大谷门?</strong><br /> 门票h68元,其中Q?0?5元高I杂技表演+3元保??nbsp;</p> <p><strong>景点U别</strong>QAAAA</p> <p><strong>开放时?/strong>Q?:00-17:00</p> <p><strong>x大?/strong><strong>地址</strong>Q广东韶兛_x瑶族自治县大布镇</p> <p><strong>x大?/strong><strong>电话</strong>Q?0751)5458188</p> <p><br /> <strong>订票ȝ </strong><br /> ?nbsp;景区开放时_8:00-17:00 <br /> ?nbsp;儿童:w高1.1c以下免,1.1-1.4c之间购买儿童票 <br /> ?nbsp;预订老年、军官票d证购?/p> <p><br /> <img src="/UploadFile/FCKeditor/image/20150409121745271.jpg" width="431" height="313" alt="" /></p> <p> </p> <p><img src="/UploadFile/FCKeditor/image/20150409121703692.jpg" width="540" height="391" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <strong>x大谯E\U?</strong><br /> 谷口q场→峡谷入口→发电展览?rarr;N?rarr;黄龙?rarr;谷底游客服务?rarr;通天?rarr;南门游客服务?rarr;千米游廊→谷口q场Q?公里U?20分钟Q?/p> <p><strong>x大谷地?/strong><br /> <br /> <img src="/UploadFile/FCKeditor/image/20150409122326934.jpg" width="363" height="348" alt="" /></p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>业w山去x大谷多q?/strong></span><strong>Q?/strong>业w山坐车去x大谯3个半时以上。如果开车需要三个小时以上?/p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>韶关市区有RM^源大峡谷?/strong></span>Q韶兛_区没车去x大P要坐车去x汽R站{车。^源汽车去x大谯有两个小时的车程?/p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>业w山包车去x大谯多少钱?</strong></span>从丹霞山包RM^源大峡谷如果7人的RQ来回要500元,路途相寚wq?/p> <p><br /> <br /> <strong>x大谯吗? </strong><br /> 清远市区至^源大峡谷全程?44.2公里Q?时1分钟 , 收费20?<br /> 白云机场至^源大峡谷全程?82.6公里Q?时53分钟 , 收费50元,打R612?<br /> 珠v市区至^源大峡谷全程?25.7公里Q?时32分钟 , 收费120?<br /> <br /> <br /> <strong>x大谯驾游路线 </strong><br /> 清远市区 -> 环城?nbsp;-> 明霞大道 -> 附城大道 -> S377 -> 乐广高?G4W3 -> S347 -> X380 -> S258 -> C510 -> x大谗?nbsp;   <br /> <br /> 白云机场 -> 机场大道 -> 机场高?S41 -> 大广高?G45 -> 乐广高?G4W3 -> S347 -> X380 -> S258 -> C510 -> x大谗?<br />      <br /> 珠v市区 -> 香洲区城区道 -> S111/港湾大道 -> q澳高?G4W/京珠高速东D?京珠高?nbsp;-> G4W/q澳高?nbsp;-> 白云机场方向 -> 大广高?G45 -> 乐广高?G4W3 -> S347 -> X380 -> S258 -> C510 -> x大谗?nbsp;   <br /> <br /> <br /> <br /> 附近景区Q?a href="http://www.5753857.live">业w?/a>  ,<a href="/NEWS_287.html">矛_双峰?/a>,<a href="/nlslgy/NEWS_280.html">南岭林公园</a>,<a href="/rydxg/NEWS_230.html">x大?/a>,<a href="/zjgx/NEWS_260.html">珠玑古؜</a>,<a href="/nhs/NEWS_213.html">南华?/a><br />  </p> <p> </p> <p><span style="color: #ff0000"><strong>来丹霞山住什么酒?/strong></span>Q住业wq山客栈吧Q看看下面介l你会喜Ƣ的 </p> <p> </p> <p><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong>业wq山驿?/strong></span> <strong><span style="color: rgb(0,0,255)">h实惠Q?span style="color: rgb(255,0,0)">88-98?/span>Q?/span>Q?span style="color: rgb(255,0,0)">性h比高</span>Q?span style="color: rgb(0,0,255)">服务?/span>Q?span style="color: rgb(255,0,0)">看日出方便,</span><span style="color: rgb(0,0,255)">淘宝好评如潮Q?/span><span style="color: rgb(255,0,0)">q净卫生</span></strong></p> <p><img alt="" width="400" height="271" src="/UploadFile/FCKeditor/image/20150113113519635.jpg" /></p> <p> </p> <p><span style="color: rgb(0,0,255)"><strong>|站地址</strong></span><strong> Q?/strong>http://www.5753857.live/hotel_51.html(<span style="color: rgb(255,0,0)"><a href="http://www.5753857.live/hotel_51.html">点击</a></span>)</p> <p><span style="color: rgb(255,0,0)"><strong>畔山驿栈淘宝地址</strong></span>Qhttp://kezhan.trip.taobao.com/item2.htm?item_id=36399396638(<span style="color: rgb(255,0,0)"><strong><a >点击</a></strong></span>)</p> <p><br /> <br /> <strong>x大谯?</strong><br /> <br /> 朋友们,有谁明天M^源大峡谷t青吗?现在q边有四男一奻I7座RQ差2?人?<br /> <br /> 想下周末M^源大峡谷的,门票都订好了Q可是再查了下交通之后,我就淡定下来了。。。。不M。。。。那么远那么不方?<br /> <br /> 自从上次同事送给l我吃,׃直想食,今天l于买到了。好原汁原味Q又p又香。于韶关^源大峡谷。无污染产品?<br /> <br /> q个周末有去x大Lbaoche吗?我们宿舍4个h打算q个周末ȝ耍,女生。知道的方便l个联系电话吗?感激不尽~ <br /> <br /> <br /> 今年期已经全部排满Q期?016和好友们丑֮l团自驾出游Q家门口的^源大峡谷景区Q清q焝?<br /> <br /> q东x大P壮美的山Q磅C的瀑布Q清澈的泉水Q以及o双腿发抖的天梯。还能再一Ҏ刺激一点吗</p> </div> </div> </div> </div> <div id="side"> <div class="sidebox"> <h4>推荐酒店</h4> <div class="sbox_con"> <ul> <li title='业wq山客?> <span>98?/span> <a href='/hotel_51.html' >业wq山客?/a> </li> <li title='爱l倾情主题酒店'> <span>188?/span> <a href='/hotel_71.html' >爱l倾情主题酒店</a> </li> <li title='U豆兰庭酒店'> <span>138?/span> <a href='/hotel_56.html' >U豆兰庭酒店</a> </li> <li title='音乐之旅'> <span>118?/span> <a href='/hotel_60.html' >音乐之旅</a> </li> <li title='业w风情客栈'> <span>118?/span> <a href='/hotel_46.html' >业w风情客栈</a> </li> <li title='业w׃号公?> <span>158?/span> <a href='/hotel_59.html' >业w׃号公?/a> </li> <li title='业w山庄'> <span>148?/span> <a href='/hotel_4.html' >业w山庄</a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/hotel_51.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/psyzwf.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4> 业wȝ </h4> <div class="sbox_con"> <ul> <li> <a href='/NEWS_268.html' title="业w山旅游攻略(2018完美整理)" > <font style="color:Red " >业w山旅游攻略(2018完美整理) </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_47.html' title="业w山客q时刻表" > <font style="color:Red " >业w山客q时刻表 </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_40.html' title="业w山日? > <font style="color:Red " >业w山日? </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_48.html' title="业wq怸日游" > <font style="color:Red " >业wq怸日游 </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_62.html' title="业w山门hD" > <font style="color:Red " >业w山门hD </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_135.html' title="业w山天? > <font style="color:Red " >业w山天? </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_54.html' title="业w山地? > <font style="color:Red " >业w山地? </font> </a> </li> <li> <a href='/NEWS_138.html' title="业w山旅游租?包R" > <font style="color:Red " >业w山旅游租?包R </font> </a> </li> </ul> </div> </div> <a href="/NEWS_358.html" target="_blank" > <img border="0" src="/img/acjd.jpg" /> </a> <div class="sidebox"> <h4> 业w山景? </h4> <div class="friend_link1"> <ul> </ul> <ul> <li> <a href="/Sites_57.html" target="_blank" title="卧龙?>卧龙?/a> </li> <li> <a href="/Sites_58.html" target="_blank" title="锦石?>锦石?/a> </li> <li> <a href="/Sites_73.html" target="_blank" title="九九天梯">九九天梯</a> </li> <li> <a href="/sites_65.html" target="_blank" title="南雄银杏?>南雄银杏?/a> </li> <li> <a href="/Sites_72.html" target="_blank" title="像q江">像q江</a> </li> <li> <a href="/sites_61.html" target="_blank" title="业w风景_a">业w风景_a</a> </li> <li> <a href="/Sites_33.html" target="_blank" title="业w锦江?>业w锦江?/a> </li> <li> <a href="/Sites_28.html" target="_blank" title="丽的巴?>丽的巴?/a> </li> <li> <a href="/Sites_22.html" target="_blank" title="阛_?>阛_?/a> </li> <li> <a href="/sites_67.html" target="_blank" title="?>?/a> </li> <li> <a href="/sites_70.html" target="_blank" title="矛_古村">矛_古村</a> </li> <li> <a href="/Sites_24.html" target="_blank" title="阴元?>阴元?/a> </li> <li> <a href="/Sites_20.html" target="_blank" title="茶壶?>茶壶?/a> </li> <li> <a href="/Sites_52.html" target="_blank" title="长老峰">长老峰</a> </li> <li> <a href="/Sites_51.html" target="_blank" title="观日?>观日?/a> </li> <li> <a href="/sites_68.html" target="_blank" title="水上业w">水上业w</a> </li> <li> <a href="/Sites_39.html" target="_blank" title="冬天的丹?>冬天的丹?/a> </li> <li> <a href="/Sites_54.html" target="_blank" title="玉女拦江">玉女拦江</a> </li> <li> <a href="/Sites_55.html" target="_blank" title="夏富古村">夏富古村</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <h4> <span> <a href="/NewsTypeLYGL_1.html" target="_blank">更多</a> </span>旅游ȝ </h4> <div class="sbox_con"> <ul> <li><a href="/NEWS_136.html" target="_blank" title="长老峰一日游"> 长老峰一日游</a></li> <li><a href="/NEWS_140.html" target="_blank" title="阛_山攻?> 阛_山攻?/a></li> <li><a href="/NEWS_349.html" target="_blank" title="韶关旅游ȝ"> 韶关旅游ȝ</a></li> <li><a href="/NEWS_298.html" target="_blank" title="业w׃宿攻?> 业w׃宿攻?/a></li> <li><a href="/NEWS_156.html" target="_blank" title="长沙至丹霞山自驾?> 长沙至丹霞山自驾?/a></li> <li><a href="/NEWS_255.html" target="_blank" title="业wq食推?> 业wq食推?/a></li> <li><a href="/NEWS_128.html" target="_blank" title="郴州至丹霞山三日?> 郴州至丹霞山三日?/a></li> <li><a href="/NEWS_79.html" target="_blank" title=" 深圳至丹霞山高铁?> 深圳至丹霞山高铁?/a></li> <li><a href="/NEWS_93.html" target="_blank" title="业w山日出攻略游"> 业w山日出攻略游</a></li> <li><a href="/NEWS_58.html" target="_blank" title="香港业w׃日遊"> 香港业w׃日遊</a></li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <h4> <span> <a href="/NewsTypeLYGL_1.html" target="_blank">更多</a> </span>业w׃? </h4> <div class="sbox_con"> <ul> <li><a href="/news_41.html" target="_blank" title="深圳至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?"> 深圳至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?</a></li> <li><a href="/news_44.html" target="_blank" title="q州至丹霞山的交通信?火R汽R时刻? "> q州至丹霞山的交通信?火R汽R时刻? </a></li> <li><a href="/news_45.html" target="_blank" title="深圳至丹霞山自驾游\U?> 深圳至丹霞山自驾游\U?/a></li> <li><a href="/news_46.html" target="_blank" title="q州至丹霞山自驾游\U?> q州至丹霞山自驾游\U?/a></li> <li><a href="/news_47.html" target="_blank" title="业w山客q时刻表"> 业w山客q时刻表</a></li> <li><a href="/news_51.html" target="_blank" title="珠v至丹霞山的交通信?火R、汽车时刻表) "> 珠v至丹霞山的交通信?火R、汽车时刻表) </a></li> <li><a href="/news_52.html" target="_blank" title="佛山至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?"> 佛山至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?</a></li> <li><a href="/news_60.html" target="_blank" title="江西赣州至丹霞山自驾旅游路线"> 江西赣州至丹霞山自驾旅游路线</a></li> <li><a href="/news_63.html" target="_blank" title="q州M霞山有多q?> q州M霞山有多q?/a></li> <li><a href="/news_66.html" target="_blank" title="惠州至丹霞山的交通信?火R汽R时刻? "> 惠州至丹霞山的交通信?火R汽R时刻? </a></li> <li><a href="/news_67.html" target="_blank" title="中山至丹霞山的交通信?> 中山至丹霞山的交通信?/a></li> <li><a href="/news_74.html" target="_blank" title="香港至丹霞山的交通信?火車汽車時刻?"> 香港至丹霞山的交通信?火車汽車時刻?</a></li> <li><a href="/news_76.html" target="_blank" title="d至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?"> d至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?</a></li> <li><a href="/news_78.html" target="_blank" title="q州南至韶关Q丹霞山Q的高铁"> q州南至韶关Q丹霞山Q的高铁</a></li> <li><a href="/news_80.html" target="_blank" title="衡阳至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?"> 衡阳至丹霞山的交通信?火R汽R时刻?</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> </div> <div id="footer"> <p> 版权Q丹霞旅游网 Copyright 2009-2010 Corporation, All Rights Reserved <br> 本网站与和丹霞山当地上百安店、宾馆、旅店、餐厅及相关的旅游服务单位合? <br> Ƣ迎旅游团队与本|站合作Q?a href="/iss_support.html" target="_blank"><strong>技术支?/strong></a> </p> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.#/4764325.js"></script> </div> </div> <a href="http://www.5753857.live/"><span class="STYLE1">nba</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.564401.tw">̳</a> <a href="http://www.353875.tw">12ֳǰټֶIJ</a> <a href="http://www.qqrguh.tw/">ƽ̨ȫ</a> <a href="http://www.xonqjs.tw">컶Ф淨</a> <a href="http://www.562384.tw">DzԤţ</a> <a href="http://www.520844.tw">ʮͼ</a> <a href="http://www.540971.tw">㶫10һţ</a> <a href="http://www.804900.tw">3dԻͼ</a> <a href="http://www.zjndfc.tw">󷢿Dz</a> <a href="http://www.662085.tw">εѡ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=783355" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + new Date().getHours(); </script> <!-- Baidu Button END --> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?81e9da9c02fc0456168b77b34464a66c"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </html> <div style="position:fixed;top:24%;left:50%;margin:-48px 0 0 501px;color: red"> <span style="color: #000000"><strong> <font style="color:Red "> 业w山旅游在U解{?/font> </strong></span> <br> <span style="color: #000000"><strong> <font style="color:blue "> 请加微信Q?939539</font> </strong> </span> <br> <span style="color: #000000"> <font style="color:Red "><strong> 或扫描下面二l码 </strong> </font> </span> <img src="/img/weixin.jpg" width="150px" height="150px"><br> <span></span> </div>